KONSTRUNDA i Ljungandalen

5 - 6 nov 2016  10.00-17.00  "Konsten hjälper"

 

Maria Blomberg

 

Maria Blomberg har i många år bott i Sveriges mitt, Hjältanstorp en liten skogsby i Medelpads östra finnbygd. Numera bor hon i Klöstre, Torpshammar.

”Om jag kunde formulera allt med ord så skulle jag inte behöva måla, fast det skulle jag väl göra ändå. Sådant som händer och människornas strävan och ansträngningar, som ofta hejdas på ett grymt sätt. Det kan jag måla. Och vad jag sett och begripit av historien är att den går inte framåt utan hit och dit och upp och ned. Man får vara mycket rädd om varje ögonblick.”

 

Född i Stockholm 1935
Bosatt i Vaxholm 1958-1980

Utbildning:
Konstfack, Stockholm 1951-56

Separatutställningar i urval
Galleri Aestetica, Stockholm 1968 / Galleri Heland, Stockholm 1975 / ABF-galleriet i Eskilstuna, 1975 / Lunds konsthall, 1975 / Härnösands bibliotek, 1976 / Nygårdsmagasinet Lindköping, 1977 / Galleri Lucidor, Stockholm, 1980 och 1984 / Centralhuset Ånge, 1993 och 1995 / Galleri Versalen, Sundsvall, 1995 / Finlandsinstitutet, Stockholm 2001 / Sundsvalls museum, 1978, 1981, 1993, och 2001

Illustrationsuppdrag i urval
Sagor av Ronny Ambjörnsson 1973 / Miljö och material i förskolan, Lekmiljörådet, 1974 / Finnbebyggelse i Ånge kommun, Maud Wedin ,1990 / Barndomsminnen från Torps prästgård, Hildur Molin-Hedén, 1993

Dessutom har Maria Blomberg gjort omslag till Metamorfos under 20 år samt illustrationer i Byggnadsarbetaren och Folket i bild mm.

Historiska sviter:
Häxprocesserna, 1975, en historisk svit om de kvinnor och barn som 1675 förföljdes och dödades av kyrkan under häxprocesserna i Ångermanland.

Var helst det finns en skog finner jag mig hemma, en fresk över de första finnarna som kom till Sverige på 1600-talet för att under stora umbäranden skapa sig en ny tillvaro.

Böcker
Kattankar, 1980/ O mamma hjälp, 1984

Representerad
Nationalmuseum, Statens konstråd, Sundsvalls museum, Vaxholms kommun, Landstinget Västernorrland med flera kommuner och landsting

 

www.mariablomberg.se